het proces van het conceptuele bouwen wordt gekenmerkt door een intense samenwerking en veelvuldig overleg met de opdrachtgever. het is een zoektocht naar de individuele behoeften en de uiteindelijke vertaling naar de optimale functionaliteit. zo ook bouwt Architect Marc Coppens d’Eeckenbrugge aan een reputatie van creatief ontwerper die voor specifieke opgaven passende en innoverende antwoorden zoekt...

  in een open benadering worden vragen gesteld en mogelijkheden getoetst, zodat de gewenste kwaliteit gedefiniëerd wordt. doel daarbij is de essentie willen verbeelden en die in detail verlevendigen. het detail geeft de materie zeggingskracht.

  de schaal en aard van de projecten variëren van interieur- en meubelontwerpen, verbouwingen, woning- en appartementbouw, utiliteitsbouw tot opgaven met openbaar karakter.
  trefwoorden zijn context, proporties en detail.
  belangrijke aspecten zijn het vooropgesteld budget, de technische en energiebesparende kwaliteiten van het ontwerp en de termijngaranties.

  in bestaande situaties creëert men veelal ruimte door op te ruimen, door maat en samenhang te bepalen en daarbij helder te maken wat onoverzichtelijk is.
  overboord gooien is immers een primitieve manier van ordenen.
  ruimte is ook wel een synoniem voor vrijheid: door een ruimte te vrijwaren van geluid, koude of wind ontstaat een specifiek klimaat en krijgt een plek betekenis: veiligheid, intimiteit, bestendigheid.

  er wordt veel aandacht besteed aan de keuze van materialen en details, zowel om de gebruikswaarde en vormgeving van de ruimte te verhogen alsook om de duurzaamheid van het gebouw in het algemeen en het behoud van de kwaliteit van zijn onderdelen te waarborgen.

  ieder project wordt aanzien als een unieke vraag en het is belangrijk dat bij iedere opgave wordt gezocht naar de essentie van deze unieke vraag. via een specifieke aanpak wordt er een op maat ontworpen oplossing geboden om aan alle verwachtingen van de bouwheer te kunnen beantwoorden.